1e Nassaustraat
Amsterdam, Stadsdeel West
 1. Nassaukade bij de afslag naar 1e Nassaustraat. 2
 2. Nassaukade vanaf 1e Nassaustraat.
 3. Nassaukade bij de afslag naar 1e Nassaustraat. 1
 4. 1e Nassaustraat vanaf Nassaukade.
 5. De Wittenstraat vanaf kruising met 1e Nassaustraat. 2
 6. 1e Nassaustraat vanaf kruising met De Wittenstraat. 2
 7. De Wittenstraat vanaf kruising met 1e Nassaustraat. 1
 8. 1e Nassaustraat vanaf kruising met De Wittenstraat. 1
 9. De Wittenkade(oneven) vanaf kruising met 1e Nassaustraat en brug 1902, Van Der Duinstraat/Kostverlorenvaart. 2
 10. 1e Nassaustraat vanaf brug 1902, Van Der Duinstraat/Kostverlorenvaart bij kruising met De Wittenkade(oneven).
 11. De Wittenkade(oneven) vanaf kruising met brug 1902, Van Der Duinstraat/Kostverlorenvaart en 1e Nassaustraat. 1
 12. brug 1902, Van Der Duinstraat/Kostverlorenvaart vanaf 1e Nassaustraat bij kruising met De Wittenkade(oneven).
 
Klik op de titel van de foto die u wilt zien.
HOME HELP Amsterdam Kaart Amsterdam www.zien.info straatnamen
( flag Nederlands ) flag English flag deutsch flag Français flag Zhongwen-TW flag Zhongwen-CN.

    advertenties       i-mode= http://jamag.nl/hugo.nl/st1e_n01.htm     banner of logo