Oudeschans (even)
Nieuwmarkt en Lastage, Cityheart-West, Amsterdam-centre, Virtual Tour
 1. bridge 280, Montelbaansbrug (Oudeschans/Waalseilandsgracht) seen from Oudeschans (even) near Oude Waal.
 2. Oudeschans (even) and bridge 280, Montelbaansbrug (Oudeschans/Waalseilandsgracht) seen from Oude Waal.
 3. Oudeschans (even) seen from bridge 280, Montelbaansbrug (Oudeschans/Waalseilandsgracht) near Oude Waal.
 4. Oude Waal seen from bridge 280, Montelbaansbrug (Oudeschans/Waalseilandsgracht) and Oudeschans (even).
 5. Oudeschans (even) near the branch to Oudeschans. 2
 6. Oudeschans (even) seen from Oudeschans.
 7. Oudeschans (even) near the branch to Oudeschans. 1
 8. Oudeschans seen from Oudeschans (even).
 9. Oudeschans (even) near the branch to Oudeschans. 2
 10. Oudeschans (even) seen from Oudeschans.
 11. Oudeschans (even) near the branch to Oudeschans. 1
 12. Oudeschans seen from Oudeschans (even).
 13. Oudeschans (even) seen from bridge 288, Lastagebrug (Recht Boomssloot/Oudeschans) near Recht Boomssloot (odd).
 14. bridge 288, Lastagebrug (Recht Boomssloot/Oudeschans) and Oudeschans (even) seen from Recht Boomssloot (odd).
 15. bridge 288, Lastagebrug (Recht Boomssloot/Oudeschans) seen from Oudeschans (even) near Recht Boomssloot (odd).
 16. Recht Boomssloot (odd) seen from Oudeschans (even) and bridge 288, Lastagebrug (Recht Boomssloot/Oudeschans).
 17. bridge 288, Lastagebrug (Recht Boomssloot/Oudeschans) seen from Oudeschans (even) near Recht Boomssloot (even).
 18. Oudeschans (even) and bridge 288, Lastagebrug (Recht Boomssloot/Oudeschans) seen from Recht Boomssloot (even).
 19. Oudeschans (even) seen from bridge 288, Lastagebrug (Recht Boomssloot/Oudeschans) near Recht Boomssloot (even).
 20. Recht Boomssloot (even) seen from bridge 288, Lastagebrug (Recht Boomssloot/Oudeschans) and Oudeschans (even).
 21. Oudeschans (even) from crossing with bridge 286, Keizersbrug (Oudeschans/Korte Koningstraat) and Korte Koningstraat. 2
 22. bridge 286, Keizersbrug (Oudeschans/Korte Koningstraat) seen from Korte Koningstraat on the crossing with Oudeschans (even).
 23. Oudeschans (even) from crossing with Korte Koningstraat and bridge 286, Keizersbrug (Oudeschans/Korte Koningstraat). 1
 24. Korte Koningstraat seen from bridge 286, Keizersbrug (Oudeschans/Korte Koningstraat) on the crossing with Oudeschans (even).
 25. Oudeschans (even) near the branch to Korte Keizersstraat. 2
 26. Oudeschans (even) seen from Korte Keizersstraat.
 27. Oudeschans (even) near the branch to Korte Keizersstraat. 1
 28. Korte Keizersstraat seen from Oudeschans (even).
 29. Oudeschans (even) near the branch to Korte Dijkstraat. 2
 30. Oudeschans (even) seen from Korte Dijkstraat.
 31. Oudeschans (even) near the branch to Korte Dijkstraat. 1
 32. Korte Dijkstraat seen from Oudeschans (even).
 33. Hook Oudeschans (even) seen from Snoekjesgracht.
 34. Curve to Oudeschans (even) seen from Snoekjesgracht.
 35. Curve to Snoekjesgracht seen from Oudeschans (even).
 36. Hook Snoekjesgracht seen from Oudeschans (even).
 
Click on the title of the photograph you want to see.
HOME HELP Map Amsterdam Map Amsterdam street index
flag Nederlands ( flag English ) flag deutsch flag Français flag Zhongwen-TW flag Zhongwen-CN.

    advertisements       i-mode= http://jamag.nl/nieuwm.en/stoude03.htm     banner of logo